Časté dotazy

Ptejte se na cokoli a neváhejte napsat. Pod textem je pro Vás připraven prostor pro dodatečné komentáře a dotazy.

Dotazy k tvorbě webu

Jak probíhá spolupráce při tvorbě webu?

Spolupráce probíhá v jednoduchých krocích:

  • Ujasnění koncepce webu + analýza
  • Architektura a skicování designu
  • Marketingová konzultace
  • Finalizace designu a funkcí
  • Testování a ostré spuštění

Jak získám silný web?

Na začátku každého projektu je nutná analýza současného stavu Vaší firmy, produktů a obchodních procesů. Při tvorbě webu pak dáváme důraz na použitelnost a upřednostníme právě ty produkty, ze kterých máte nějvětší zisk, nebo prestiž.

Můžu si zvolit vlastní design webu?

Design webu je na Vás. Obvykle volíme cestu konzultace a ujasnění si konceptu předem. Pokud nám dáte volnou ruku, zvolíme efektivní design v rámci poslání Vašeho webu.

Dotazy k SEO optimalizaci

Co znamená SEO?

Vidíme SEO jako o úspěch ve světě, kde se uživatelé obracejí na vyhledávače při zjišťování, výzkumu, ověřování a porovnávání toho co hledají. SEO je prakticky proces zajištění přístupnosti internetové stránky vyhledávačům, správa informační struktury stránky a tvorba vysoce kvalitního obsahu, který odpovídá potřebám a požadavkům cílového trhu a stává se dobře známým a citovaným zdrojem.

K čemu SEO slouží?

Pomocí SEO dostanete svou webovou stránku mnohem blíže k cílovému segmentu zákazníků, kteří Vaše služby na internetu hledají.

O kolik se dá pomocí SEO zvýšit návštěvnost webu?

Záleží na typu podnikání. Pokud vlastníte internetový časopis a zdroj Vašich příjmů je hlavně z reklam, je důležité budovat komunitu a měl by Vás mimo jiné zajímat denní počet návštěvníků, doba strávená na stránce a případně viralita v sociálních sítích. Pokud jste ale společnost a prodáváte přes internet své produkty, není počet návštěvníků hlavní metrikou ke stanovení strategie. Přece jenom chcete své produkty hlavně prodat a ne aby se na ně velké množství návštěvníků přišlo jen podívat (pokud ovšem neprovádíte připomínací reklamu jako např. Coca Cola). V obou případech by Vás mělo zajímat jak přivést na svůj web právě ty návštěvníky, které bude snazší konvertovat na zákazníky.

Jaká je cena za SEO?

Cenu za SEO lze rozdělit na jednorázové služby (vstupní analýzy konkurence, vašeho portfolia, sociálních sítí, apod.) a na měsíční SEO služby, které lze nastavit až po marketingové konzultaci, která by měla předcházet každé úspěšné spolupráci.

Stačí mi koupit si SEO na 3 měsíce?

SEO je typem služby velmi podobné marketingu. Je to kontinuální služba, která zvyšuje hodnotu a prodejnost produktů Vaší webové stránky a zhodnocuje vložené úsilí do prováděné optimalizace. Pokud přestanete používat při prodeji marketing, výrazně se sníží prodejnost, stejně tomu je i u SEO optimalizace.

Dotazy k PPC kampaním

Co znamená PPC?

Platba za kliknutí (PPC z anglického pay per click) patří mezi nástroje internetové reklamy. Princip PPC spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, platí až ve chvíli, kdy na reklamu někdo klikl. Výhodou PPC reklamy je její plánovatelnost a měřitelnost.

comments powered by Disqus