1. Krok: Nastavení cíle, čeho chceme dosáhnout

Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla - Thomas Carlyle

Kormidlo

Bez nastavení cíle není např. možné zpracovávat sjednocené kampaně (video prezentace, rádiové image reklamy, články, eventy). Nastavené cíle zjednodušují pestrou paletu možností, které jsou dnes k dispozici na internetu. Usnadněte si cestu k cíli jeho přesnou specifikací. Když budete vědět co chcete, efektivněji se na to můžete zaměřit.

Metoda SMARTER

Tato metoda se často využívá v projektovém vedení a díky ní lze lépe chápat náležitosti marketingového cílení.

Pro udržení a rozvíjení úspěchu každé firmy by měla být nastavena marketingová strategie, která definuje cíle, analýzy, plány, určí nástroje, kterými se cíle dosáhnou a kterými se budou měřit. Cíl by měl být:

  • S - specifický, konkrétní, jednoduchý
  • M - měřitelný, smysluplný
  • A - ambiciózní, dosažitelný
  • R - realistický, relevantní
  • T - trasovatelný, vymezený časem
  • E - etický, zábavný, pozitivní
  • R - revidovaný, opětovně měřitelný

Filip Novák - marketingový stratég

S cílením vám pomůžeme

Po nastavení cílů, provedeme analýzy, které pomůžou vše dobře naplánovat.