3. Krok: Plánování

Cíl bez plánu je pouze přání - Antoine de Saint-Exupéry

Marketingový Plán

Plán je výsledná práce marketingové strategie. Je v něm vše potřebné, aby se dali věci do pohybu správným směrem.

Marketingový plán - realizace a měření

Sledujte druhou část dílu o marketingovém plánu, kde vám sdělím, jak sestavit marketingový plán, jak ho realizovat a měřit.

Akční plán

Po provedení hlavního plánování všech dílčích úkonů, sestavíme "Akční plán", který překládá podrobný plán do stručných kroků (to-do-list).

Priorizace

Jednotlivé kroky akčního plánu se následně priorizují dle posloupnosti a důležitosti.

Výběr nástrojů

Při plánování se vybírají vhodné komunikační nástroje (např. sociální sítě), na základě provedených analýz. Nástroje mají velmi důležitou úlohu a proto jim věnujeme celý následující krok.

Filip Novák - marketingový stratég

Dobrý plán je polovinou úspěchu

Součástí marketingového plánu je zvolení vhodných nástrojů k dosažení cílů.