5. Krok: Realizace

Můžete vyrobit nejlepší pastičku na myši, ale pokud nebude ve správnou dobu na správném místě, bude k ničemu - E. J. McCarthy, W. D. Perreault: Základy marketingu

Marketingová akce

Čas hraje kritickou roli

Při realizaci hraje dominantní úlohu časování kampaní. Např. Facebook stránka supermarketu LIDL publikuje 2x denně nový příspěvek, vždy v 8 hodin ráno a v 13 hodin odpoledne. Pro jejich cílovou skupinu jsou to konkrétně na Facebooku nejsledovanější časy. Zjistíme, co funguje pro vás a zajistíme stejnou efektivitu v časování příspěvků a ostatních kampaní (dle zvolených komunikačních kanálů).

Distribuční mix

Pohlídáme výběr správné distribuční cesty a zajistíme, aby váš produkt byl dostupný na určeném místě v okamžiku, kdy se k němu přitáhne pozornost. K distrubučnímu mixu přistupujeme stejně profesionálně jak u fyzických produktů (eshop), nebo např. virtuálnímu prodeji (pdf ebook, mp3 audiokniha, vstupenky, apod.).

Typy distribučních cest

  • Výrobce > Spotřebitel
  • Výrobce > Maloobchod > Spotřebitel
  • Výrobce > Velkoobchod > Maloobchod > Spotřebitel
  • Výrobce > Agent > Velkoobchod > Maloobchod > Spotřebitel

Zákony marketingu platí stále

Veškeré body výše, by byli k ničemu, kdyby se pak prezentovaly na špatném místě, ve špatný čas a pro nezainteresované publikum.

Filip Novák - marketingový stratég

Naše práce není kouzelnické představení

Správná realizace musí mít měřitelné výsledky a ty je potřeba zlepšovat.